Travný potok

L.FM.05
Localisation: 49.553677N 18.524994E
Area: 5.118 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 700 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.056 ha 1.1 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.225 ha 4.39 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.281 ha 5.49 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.638 ha 12.46 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.592 ha 50.64 1.29

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Bielzia coerulans modranka karpatská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.