Rybníky

L.FM.07
Localisation: 49.574651N 18.246044E
Area: 10.545 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: NR
Reason protection: B
Altitude: 401 - 403 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.448 ha 4.25 1.48
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.900 ha 46.47 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.505 ha 4.78 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.075 ha 0.71 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphanisticus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Corticeus fraxini -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Dropephylla ioptera -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Sepedophilus bipunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2019
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2012

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.