U Tábora

L.HK.11
Localisation: 50.210609N 15.565775E
Area: 10.115 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: KE
Altitude: 249 - 257 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.700 ha 16.81 3.98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.294 ha 22.68 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.287 ha 2.84 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.230 ha 2.27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.468 ha 4.63 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.657 ha 6.49 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.149 ha 11.36 3

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.