Rybník Lhoták

L.HK.13
Localisation: 50.246374N 15.609741E
Area: 19.195 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: O
Altitude: 243 - 247 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.303 ha 12 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.752 ha 19.55 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.368 ha 1.92 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.717 ha 3.74 1.57
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.696 ha 14.04 1.62
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.209 ha 1.09 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.208 ha 1.08 1

List of species of conservation finding database

First 1 2 3 Showing: 30 - 31 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.