Vodárna

L.HO.07
Localisation: 48.951887N 17.311216E
Area: 95.192 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SPA
Reason protection: Am
Altitude: 156 - 178 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 16.201 ha 17.02 1.88
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.370 ha 1.44 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.342 ha 4.56 1.8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.107 ha 0.11 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.106 ha 1.16 3.1
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1.558 ha 1.64 3.35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 32.748 ha 34.4 1.67
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 1.312 ha 1.38 1.21
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 1.393 ha 1.46 2.16
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.102 ha 0.11 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platynus longiventris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mordellistena falsoparvula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ampedus sinuatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 125 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.