Skalský rybník (Gebharecký)

L.JH.03
Localisation: 49.002062N 15.204749E
Area: 24.572 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: B , KE
Altitude: 629 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.854 ha 11.61 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.961 ha 12.05 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.022 ha 4.16 2.12
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.489 ha 1.99 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.489 ha 1.99 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.013 ha 0.05 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2008
Brouci Carabus problematicus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Savci Ovis aries musimon muflon -- -- -- BL2 2012
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá, bazanovec kytkokvětý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Zranitelný (VU) -- 2008

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.