Rašeliniště u Příbrazského rybníka

L.JH.04
Localisation: 49.036602N 14.93742E
Area: 89.789 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: B
Altitude: 468 - 475 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.013 ha 0.01 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.119 ha 0.13 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.143 ha 0.16 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.403 ha 0.45 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.479 ha 0.53 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.699 ha 0.78 3.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.700 ha 0.78 2.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.846 ha 2.06 3.67
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.166 ha 2.41 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.004 ha 3.35 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.621 ha 4.03 2.05
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.858 ha 4.3 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17.274 ha 19.24 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 30.554 ha 34.03 3.75

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.