Rašeliniště u Příbrazského rybníka

L.JH.04
Localisation: 49.036602N 14.93742E
Area: 89.789 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: B
Altitude: 468 - 475 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.013 ha 0.01 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.119 ha 0.13 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.143 ha 0.16 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.403 ha 0.45 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.479 ha 0.53 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.700 ha 0.78 2.28
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.699 ha 0.78 3.44
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.846 ha 2.06 3.67
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.166 ha 2.41 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.004 ha 3.35 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.621 ha 4.03 2.05
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.858 ha 4.3 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 17.274 ha 19.24 3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 30.554 ha 34.03 3.75

List of species of conservation finding database

First 1 2 Showing: 15 - 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.