Čtyřicítka

L.JH.06
Localisation: 48.998762N 15.155003E
Area: 16.781 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
Reason protection: B
Altitude: 624 - 652 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.193 ha 1.15 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.002 ha 11.93 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.783 ha 22.54 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.661 ha 9.9 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.450 ha 2.68 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Lepyrus armatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Menesia bipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Pavouci Nusoncus nasutus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.