Hradeček (Rašeliniště u rybníka Hradeček)

L.JH.07
Localisation: 49.141156N 15.170924E
Area: 38.911 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Reason protection: O , KE
Altitude: 531 - 559 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.439 ha 24.26 1.98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.165 ha 0.42 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.157 ha 2.97 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.722 ha 4.43 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.479 ha 3.8 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.263 ha 8.39 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.969 ha 2.49 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.353 ha 3.48 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.019 ha 0.05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.620 ha 17.01 2.45
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.440 ha 13.98 2.01
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.470 ha 1.21 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2010
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.