Rašeliniště Pele

L.JH.09
Localisation: 48.959496N 14.966934E
Area: 53.501 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 466 - 477 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.325 ha 0.61 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.280 ha 2.39 1.21
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.309 ha 0.58 1.29
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.877 ha 5.38 1.31
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.502 ha 0.94 1.48
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.050 ha 1.96 1.77
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.007 ha 0.01 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.052 ha 0.1 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.897 ha 3.55 2.37
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.452 ha 12.06 2.45
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.994 ha 1.86 2.78
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.104 ha 0.19 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.084 ha 0.16 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.369 ha 15.64 3.02
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.060 ha 0.11 3.13
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2017
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2017
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 59 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.