Rašeliniště Pele

L.JH.09
Localisation: 48.959496N 14.966934E
Area: 53.501 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 466 - 477 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.187 ha 4.09 3.19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.280 ha 2.39 1.21
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.385 ha 0.72 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.452 ha 12.06 2.45
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.576 ha 1.08 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.084 ha 0.16 3
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.052 ha 0.1 2
First 1 2 Showing: 15 - 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Graphoderus bilineatus potápník dvojčárý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2014
Houby Vibrissea truncorum míhavka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 59 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.