Rašeliniště Pele

L.JH.09
Localisation: 48.959496N 14.966934E
Area: 53.501 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 466 - 477 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.007 ha 0.01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.012 ha 0.02 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.036 ha 0.07 4
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.052 ha 0.1 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.060 ha 0.11 3.13
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.086 ha 0.16 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.084 ha 0.16 3
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.104 ha 0.19 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.151 ha 0.28 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.309 ha 0.58 1.29
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.325 ha 0.61 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.385 ha 0.72 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.502 ha 0.94 1.48
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.576 ha 1.08 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.994 ha 1.86 2.78
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Agrilus suvorovi populneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Poecilonota dives -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Saperda similis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.