Rašeliniště Pele

L.JH.09
Localisation: 48.959496N 14.966934E
Area: 53.501 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 466 - 477 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.502 ha 0.94 1.48
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.007 ha 0.01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.012 ha 0.02 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.309 ha 0.58 1.29
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.084 ha 0.16 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.897 ha 3.55 2.37
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.452 ha 12.06 2.45
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.086 ha 0.16 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.280 ha 2.39 1.21
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.104 ha 0.19 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.385 ha 0.72 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.369 ha 15.64 3.02
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.036 ha 0.07 4
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.151 ha 0.28 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.994 ha 1.86 2.78
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus pratensis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Houby Vibrissea truncorum míhavka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- -- -- -- 2017
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 78 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.