Malá Zvůle

L.JH.19
Localisation: 49.095724N 15.237709E
Area: 2.800 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
Reason protection: B
Altitude: 650 - 652 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.019 ha 0.66 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.280 ha 10.01 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.422 ha 15.07 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.073 ha 2.61 1.04
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.051 ha 37.54 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.031 ha 1.1 2
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.009 ha 0.33 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.