Luží u Lovětína

L.JH.20
Localisation: 49.2054N 15.045397E
Area: 15.861 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B , KE
Altitude: 485 - 501 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.334 ha 2.1 1.11
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.330 ha 2.08 1.1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.138 ha 0.87 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.859 ha 11.72 2.41
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.042 ha 6.57 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.409 ha 2.58 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.679 ha 4.28 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.617 ha 10.19 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.207 ha 1.3 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.840 ha 11.6 1.28

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Chaetocnema aerosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Pterostichus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 75 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.