Hadravy u Řečice

L.JH.25
Localisation: 49.149527N 15.35539E
Area: 14.618 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond system
Reason protection: Am
Altitude: 574 - 628 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.204 ha 1.4 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.540 ha 10.53 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.616 ha 4.21 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.178 ha 28.58 3.42

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia versicolorea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Donaciella cinerea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2013
Vážky Sympecma fusca šídlatka hnědá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.