Staňkovský rybník

L.JH.30
Localisation: 48.997214N 14.994609E
Area: 286.610 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
Altitude: 464 - 478 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.884 ha 2.4 3.63
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.017 ha 0.36 3.61
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.398 ha 1.88 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 184.023 ha 64.21 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.393 ha 0.14 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.959 ha 1.73 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.551 ha 0.54 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.319 ha 0.46 1.36
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.130 ha 0.05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.405 ha 0.14 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.616 ha 0.91 1.47
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.404 ha 0.49 2.14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11.054 ha 3.86 1.23
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.306 ha 0.11 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.700 ha 1.64 2.05
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Calicium parvum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Brouci Harpalus progrediens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Pyrola media hruštička prostřední Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Batrachium fluitans lakušník vzplývavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.