Mechový rybník

L.JH.31
Localisation: 49.068998N 15.342132E
Area: 5.742 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: Am
Altitude: 546 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.021 ha 0.36 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.940 ha 33.79 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.394 ha 6.86 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.689 ha 11.99 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.172 ha 3 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.364 ha 6.33 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Měkkýši Gyraulus acronicus kružník severní -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Potamogeton alpinus rdest alpský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.