Rybník Velký Závistivý a olšina u JZ břehu

L.JH.41
Localisation: 49.145518N 14.810761E
Area: 34.596 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
fishpond
The degree of protection: PLA, SPA
Altitude: 420 - 423 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.590 ha 1.71 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.001 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.125 ha 26.38 2.36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.177 ha 3.4 3.02
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.032 ha 0.09 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.098 ha 0.28 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.128 ha 0.37 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.038 ha 0.11 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Osmoderma barnabita páchník hnědý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Scirpus radicans skřípina kořenující -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.