Hospřízské louky

L.JH.50
Localisation: 49.129316N 15.096154E
Area: 51.671 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond system
Reason protection: B
Altitude: 535 - 554 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.706 ha 5.24 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.731 ha 1.41 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.592 ha 1.14 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.383 ha 4.61 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.874 ha 1.69 2.55
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.833 ha 3.55 2.07
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.507 ha 2.92 2.24
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15.591 ha 30.17 2.95

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Senecio erraticus starček bludný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Potamogeton acutifolius rdest ostrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 34 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.