Stonáč

L.KM.02
Localisation: 49.306811N 17.426971E
Area: 18.348 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
flooded or wet meadow
canal, ditch
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 187 - 189 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.427 ha 2.33 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.641 ha 3.49 1.41
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.179 ha 0.98 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.081 ha 0.44 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.657 ha 30.83 3.01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.065 ha 0.35 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Holochelus vernus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Brouci Lamia textor -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2008
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Parthenocissus inserta loubinec popínavý -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex acuta subsp. intermedia ostřice štíhlá prostřední -- -- Chybí údaje (DD) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2008
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.