Lom Velká Stráž

L.KO.07
Localisation: 50.058011N 14.984612E
Area: 1.339 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
Reason protection: KE
Altitude: 250 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.378 ha 28.22 2
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.088 ha 6.58 3.74
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.055 ha 4.09 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.004 ha 0.27 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Cévnaté rostliny Corynephorus canescens paličkovec šedavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2011
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.