Podbečvárský rybník

L.KO.12
Localisation: 49.961778N 15.062586E
Area: 31.243 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: KE
Altitude: 304 - 315 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.005 ha 0.02 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 21.186 ha 67.81 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.736 ha 2.36 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.060 ha 0.19 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.506 ha 4.82 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.650 ha 2.08 2.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2008
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.