Váha u Volárny

L.KO.18
Localisation: 50.096778N 15.238344E
Area: 1.796 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 195 - 197 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.365 ha 20.33 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.244 ha 13.61 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.001 ha 0.05 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.