Lenešická pískovna (Dobroměřická pískovna)

L.LN.05
Localisation: 50.381212N 13.77885E
Area: 20.092 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B
Altitude: 182 - 191 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.312 ha 16.49 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.623 ha 32.96 1.99
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.504 ha 2.51 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.798 ha 3.97 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Cypha pulicaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Dysauxes ancilla běloskvrnáč lišejníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Egretta garzetta volavka stříbřitá Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Motýli Eilema pygmaeola lišejníkovec běločelný -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 82 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.