Lenešická pískovna (Dobroměřická pískovna)

L.LN.05
Localisation: 50.381212N 13.77885E
Area: 20.092 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B
Altitude: 182 - 191 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.504 ha 2.51 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.798 ha 3.97 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.312 ha 16.49 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.623 ha 32.96 1.99

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Philonthus fumarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Dysauxes ancilla běloskvrnáč lišejníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Philonthus salinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hygronoma dimidiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Cypha pulicaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 85 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.