Lenešická pískovna (Dobroměřická pískovna)

L.LN.05
Localisation: 50.381212N 13.77885E
Area: 20.092 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B
Altitude: 182 - 191 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.798 ha 3.97 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.623 ha 32.96 1.99
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.504 ha 2.51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.312 ha 16.49 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Alianta nigella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Airaphilus elongatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Tasgius winkleri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Odonestis pruni bourovec švestkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Dysauxes ancilla běloskvrnáč lišejníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Pharmacis lupulina hrotnokřídlec zahradní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 82 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.