Lenešická pískovna (Dobroměřická pískovna)

L.LN.05
Localisation: 50.381212N 13.77885E
Area: 20.092 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B
Altitude: 182 - 191 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.623 ha 32.96 1.99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.312 ha 16.49 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.798 ha 3.97 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.504 ha 2.51 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Tetartopeus rufonitidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2016
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Motýli Tyria jacobaeae přástevník starčkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Watsonarctia casta přástevník mařinkový Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Zyras cognatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 Showing: 75 - 82 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.