Kaolínové doly u Nepomyšle

L.LN.07
Localisation: 50.217292N 13.332195E
Area: 15.351 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SPA
Reason protection: Am
Altitude: 414 - 444 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.028 ha 0.18 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.042 ha 0.27 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.181 ha 1.18 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2011
Blanokřídlí Tachysphex pompiliformis hbitík hrabavý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Blanokřídlí Priocnemis vulgaris hrabalka obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2011
Motýli Cupido minimus modrásek nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2011
Blanokřídlí Nomada flavopicta nomáda žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.