Pískovna Vlíněves

L.ME.03
Localisation: 50.367867N 14.439833E
Area: 123.632 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
quarry, gravel or sand pit
Altitude: 154 - 167 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.004 ha -- 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.294 ha 0.24 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.666 ha 0.54 3.36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.776 ha 3.86 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 65.970 ha 53.36 2.14

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ardea purpurea volavka červená Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Ptáci Microcarbo pygmaeus kormorán malý -- BD I -- -- 2016
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Schrankia taenialis můřička večerní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Drymonia obliterata hřbetozubec tmavoúhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 76 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.