Pískovna Vlíněves

L.ME.03
Localisation: 50.367867N 14.439833E
Area: 123.632 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
quarry, gravel or sand pit
Altitude: 154 - 167 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.004 ha -- 4
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.666 ha 0.54 3.36
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.294 ha 0.24 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.776 ha 3.86 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 65.970 ha 53.36 2.14

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Ochropacha duplaris můřice dvojtečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Drymonia obliterata hřbetozubec tmavoúhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Vulpia myuros mrvka myší ocásek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Nasturtium officinale potočnice lékařská Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ardea purpurea volavka červená Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 45 - 60 of 76 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.