Louky u Lobče

L.ME.08
Localisation: 50.452591N 14.660806E
Area: 8.100 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: PLA
Reason protection: B , KE
Altitude: 300 - 340 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.500 ha 6.17 2.75
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.271 ha 28.04 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.152 ha 1.88 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.280 ha 3.46 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.547 ha 6.75 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.073 ha 0.91 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.332 ha 4.1 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.