V lukách

L.ME.15
Localisation: 50.291994N 14.596946E
Area: 1.384 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
Reason protection: KE
Altitude: 191 - 193 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.016 ha 1.16 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.007 ha 0.49 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.001 ha 0.07 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.000 ha -- 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.036 ha 2.6 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.005 ha 0.38 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.084 ha 6.09 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.