Mokřady Vltavy

L.ME.21
Localisation: 50.274785N 14.311865E
Area: 252.198 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI
Reason protection: KE
Altitude: 163 - 211 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.016 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.900 ha 1.94 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.262 ha 0.5 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha -- 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.125 ha 0.05 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.174 ha 0.07 2.87

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica fusca mravenec otročící Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Virga strigosa štětička větší -- -- -- GL 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2021
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2015
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2017
Měkkýši Corbicula fluminea korbikula asijská -- -- -- BL3 2015
Korýši Orconectes limosus rak pruhovaný -- -- -- BL3, 1143/2014 2014
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 82 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.