Rašelina

L.NA.02
Localisation: 50.376432N 16.270661E
Area: 6.289 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 650 - 655 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.262 ha 4.17 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.070 ha 1.12 1.93
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.997 ha 31.76 1.24
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.234 ha 3.71 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.187 ha 18.87 1

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.