Deprese u dráhy u Vavřince

L.NB.06
Localisation: 49.90573N 15.047955E
Area: 5.079 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 388 - 397 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.608 ha 11.96 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.861 ha 36.64 2.65
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.166 ha 3.27 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.