Rybníčky v Čilci

L.NB.08
Localisation: 50.217191N 14.980782E
Area: 1.588 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: B
Altitude: 195 - 196 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.167 ha 10.5 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.020 ha 1.26 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.143 ha 9 1

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.