Pramen Lubiny

L.NJ.36
Localisation: 49.499573N 18.198123E
Area: 8.303 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: B
Altitude: 500 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.314 ha 15.82 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.141 ha 37.84 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.134 ha 1.61 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.046 ha 0.55 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.289 ha 15.53 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.