Poštovní rybník

L.OP.02
Localisation: 49.883612N 18.169163E
Area: 15.291 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Z , B
Altitude: 228 - 233 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.184 ha 60.06 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.092 ha 7.14 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.733 ha 4.79 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.092 ha 7.14 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2013
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Egretta garzetta volavka stříbřitá Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Podiceps nigricollis potápka černokrká Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 59 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.