Potok mezi Závadou a Bělou

L.OP.08
Localisation: 49.965151N 18.160962E
Area: 74.592 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
Altitude: 236 - 251 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 17.540 ha 23.51 2.95
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.576 ha 7.48 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.270 ha 7.07 3.55
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.835 ha 5.14 2.91
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.012 ha 4.04 2.24
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.961 ha 3.97 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.736 ha 2.33 2.75
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.175 ha 1.58 3.17
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.126 ha 1.51 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.914 ha 1.23 3.46
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.812 ha 1.09 1.93
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.670 ha 0.9 2
L3.3D Polonsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.362 ha 0.48 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.064 ha 0.09 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.009 ha 0.01 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Rhantus latitans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Rhantus notaticollis -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2016
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 58 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.