Meandry Struhy

L.PA.18
Localisation: 50.017837N 15.632757E
Area: 60.170 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NM
Reason protection: KE
Altitude: 207 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 35.142 ha 58.4 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.401 ha 10.64 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus elongatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Trachodes hispidus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ampedus sanguinolentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Anthaxia manca -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Aporthopleura sanguinicollis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Carabus cancellatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2011
Brouci Ampedus nigroflavus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Gyrinus natator -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Brouci Harmonia axyridis -- -- -- -- BL3 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.