Rybník Špičník

L.PA.36
Localisation: 50.1004N 15.978114E
Area: 5.110 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: KE, B
Altitude: 257 - 267 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.798 ha 15.61 2.05
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.225 ha 4.41 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.110 ha 2.15 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.110 ha 2.15 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.371 ha 26.82 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.101 ha 1.97 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.