Sopřeč

L.PA.43
Localisation: 50.081842N 15.565678E
Area: 111.812 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: O
Altitude: 219 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.139 ha 0.12 1.45
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.043 ha 1.83 2.47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.073 ha 4.54 2.22
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.456 ha 0.41 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.650 ha 1.48 3.53
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.631 ha 0.56 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.866 ha 2.56 2.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Cygnus columbianus bewickii labuť malá eurasijská -- BD I -- -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 94 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.