Tišina

L.PA.49
Localisation: 50.038093N 15.491449E
Area: 8.126 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
Reason protection: KE
Altitude: 203 - 204 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.731 ha 21.3 2.76
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.081 ha 13.31 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.920 ha 11.32 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.179 ha 2.2 2.24
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.613 ha 7.54 2.28
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.215 ha 2.65 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.