Božkovské jezírko

L.PH.02
Localisation: 49.922843N 14.708794E
Area: 3.129 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 408 - 419 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.101 ha 3.22 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.403 ha 12.89 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.086 ha 2.75 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.054 ha 33.67 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bidessus unistriatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Brouci Deronectes latus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Brouci Helochares lividus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2013
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Vážky Aeshna affinis šídlo rákosní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.