Lom Na plachtě

L.PH.04
Localisation: 50.031423N 14.727115E
Area: 3.495 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 350 - 351 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.150 ha 4.3 2.66
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.152 ha 4.33 1.33
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.038 ha 1.09 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.217 ha 6.21 3.54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.035 ha 1 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.083 ha 2.37 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.122 ha 3.49 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.301 ha 8.62 1.78
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.038 ha 1.1 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2008
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Thymus serpyllum mateřídouška úzkolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2003
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2008
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Veronica verna rozrazil jarní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2003
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.