Smutný

L.PI.08
Localisation: 49.417565N 14.431513E
Area: 24.990 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: O , KE, Ma, B
Altitude: 422 - 438 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.268 ha 1.07 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.000 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.758 ha 31.04 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.718 ha 2.87 2

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.