Kamenný rybník

L.PM.02
Localisation: 49.792434N 13.378886E
Area: 21.682 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 349 - 351 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.455 ha 2.1 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.426 ha 1.96 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.319 ha 24.53 2.5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.080 ha 0.37 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.873 ha 4.03 1.31
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 4.687 ha 21.62 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.564 ha 7.21 2.14

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum affine rašeliník střecholistý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.