Pramen Vltavy

L.PT.20
Localisation: 48.980474N 13.564892E
Area: 98.613 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: B
Altitude: 1127 - 1200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.284 ha 13.47 2.34
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.049 ha 0.05 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.271 ha 0.27 1.46
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 45.187 ha 45.82 2.17
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.117 ha 0.12 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 27.721 ha 28.11 1.08
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 4.063 ha 4.12 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.